Dagens moderna flygplan

Standard

Dagens moderna flygplan går inte bara fortare att flyga med, de kan vara riktigt bekväma också. Det är många parametrar då det gäller flygsäkerheten och det tummas inte någonstans på översynen på dagens flygplan. Flygplanen blir både säkrare och bekvämare.

Historien berättar för oss hur Bröderna Wrights Flyer 1 var det absolut första flygplanet, det gjorde sin första flygning 1903 och det var många innan de som hade skissat och gjort sina försök men inte lyckats som bröderna Wright gjorde. Leonardo Da Vinci skissade fram en farkost på 1400-talet som såg ut som ett flygplan, vilket vi skrev om i vår förra artikel. Vi har i alla världens tider velat kunna flyga och vilket barn har inte drömt om att själv kunna flyga som en fågel.

Det kommersiella flyget

Den utveckling som varit inom det kommersiella flyget har många gånger varit häpnadsväckande och att se hur flygplanen har blivit snabbare, säkrare och bekvämare är många idag som upplever som stort. Frågan är hur framtidens flygplan kommer att se ut.  Idag så finns det Internetuppkoppling ombord på flertalet flygningar och du kan sitta och spela något trevligt på nätet eller arbeta dig igenom den tid det tar att flyga från punkt a till punkt b.

Många flygbolag är i stånd med att uppgradera den flotta av flygplan som man idag har. Genom att köpa in nya moderna flygplan och se över de flygplan som behöver renovering av interiör på så görs detta med nya säten och modern utrustning. Kunderna krav har tagits i akt och man ser till så att det bli bekvämare och att flygplanen ses över när det kommer till bränsleförbrukning. Målet är att det blir mer miljövänliga flygningar i framtiden.

Svenska Flygvapnet

Det svenska flygvapnet har varit en bidragande orsak till utvecklingen av flygplan, plan som JAS Gripen och andra har varit mycket ledande i utveckling av stridsplan. Den utvecklingen som skett sedan andra världskriget till dagens stridsflyg och piloter för dessa flygplan är enorma. På 20-talet så inrättades det Svenska flygvapnet och under efterkrigstiden så expanderades flygvapnet i Sverige. I slutet på 70-talet så kom en försvarsuppgörelse som ledde till JAS Gripen.

Saab som grundades 1932 har allt sedan dess varit drivande inom flygtillverkningen. Det var den Svenska regeringen som i samförstånd med Bofors som Saab blev det företag som tillverkade stridsflygplan för Svenska flygvapnet. De stod 2010 för över 60 procent av den export på krigsmateriel som Sverige gjorde då. Förutom flygplan så fokuserar Saab idag på laserteknisk simuleringsutrustning för vapen men också säkerhetslösningar för försvaret.