Olika typer av modellflygplan

Standard

Modeller av olika slag är alltid roligt att hålla på med, som till exempel modelltåg, modellbilar och så givetvis modellflygplan. Något som är roligt med just modellflygplan är det finns så väldigt många olika varianter och detta ska vi titta lite närmare på här nedan.

Linflyg

Precis som namnet antyder är detta en typ av modellflyg som man styr med hjälp av linor som är fastsatt i flyget, vilka man också använder för att styra. Ett modellflygplan av den här typen har även en motor.

Flygplan

Radioflyg

Radioflygmodeller styrs precis som en radiostyrd bil med hjälp av någon form av radiosystem och har precis om linflygmodeller någon form av motor som numera oftast drivs av batterier. En typ av radiostyrda modellflygplan som blivit allt vanligare under de senaste åren, men som dock inte liknar ett flygplan speciellt mycket är så kallade drönare.

Friflyg

Ytterligare en typ av modellflygplan är friflyg, vilka både saknar motor och styranordning, därav namnet. Vid tävling med friflyg gäller det att få modellflygplanet att flyga så länge som möjligt.