Modellflygplan och helikoptrar

Standard

Modellflygplan och modellhelikoptrar är för många en populär hobby. Det finns en mängd olika typer och kategorier av modellflygplan, men oftast skiljer man på tre olika kategorier: friflyg, linflyg och radioflyg.

Friflyg är som namnet antyder ett modellflygplan som saknar styrmekanism och följaktligen flyger helt fritt. Vid tävlingar är målet att planet ska flyga så långt som möjligt.

Ett linflyg styrs av linor vilka är fästa i flygplanets ena vingspets, ungefär som en drake. Flygplanet drivs i detta fall av en motor. Den som styr flygplanet står i centrum i en imaginär halvcirkel varpå planet rör sig runt denna. I tävlingssammanhang finns ett antal olika kategorier. Det kan handla om att flyga så fort som möjligt, att konstflyga eller att tävla mot varandra i en form av attackflygning med syfte att klippa en pappersserpentin som motståndaren har fäst i aktern.

Ett modellflygplan av radiotyp styrs med hjälp av en radiosändare precis som en radiobil. Förr var det vanligast att radioflyg drevs av en förbränningsmotor som gick på bensin eller liknande, men i takt med att batterier har utvecklats och blivit bättre har det blivit allt vanligare med elmotorer i flygplanen.

Priset på modellflygplan och modellhelikoptrar kan variera kraftigt. På Hobbex går det att hitta både radiostyrda flygplan och helikoptrar för 300-400 kronor. Vill man ha ett riktigt stort flygplan eller en stor helikopter i meterstorlek får man nog vara beredd på att betala åtminstone ett par tusen kronor.

Utöver det finns även en annan typ av modellflygplan och modellhelikoptrar, nämligen byggmodeller av olika slag. Modellerna är oftast exakta kopior av riktiga flygplan och helikoptrar där måtten på dessa anges i skala, exempelvis 1:50 eller 1:100. Modeller av plan som användes under första och andra världskriget är mycket populära. Många ser det som en kul sysselsättning att ge sig på att försöka sätta ihop ett modellflygplan då de ibland kan bestå av över 100 delar som i vissa fall även behöver limmas.