Flygning i miniformat

Standard

På senare år så har flygning med drönare skjutit i höjden då drönarna blivit mer tillgängliga på marknaden. Är man intresserad av både modellflygning och fotografering så kanske drönaren är en dröm som går i uppfyllelse.

sh_drone_white_background_275353103

Drönare är obemannade luftfarkoster som kan kontrolleras antingen med fjärrstyrning eller autonomt. Dessa har länge varit intressanta för försvarsmakter runt om i världen, men började först på 2000-talet att användas mer frekvent i krigföring för spaningsuppdrag och attacker.

På en del platser tar man drönare till hjälp vid räddningsinsatser, för att snabbt få en överblick vid olycksplatsen och det finns företag runt om i världen arbetar med att utveckla system för att leverera varor med drönare, men detta har ännu inte fått något större genomslag.

Konsumentmarknaden består till stor del av små modeller av typen quadrocopters, drönare med fyra rotorblad och inbyggd kamera. Många nya modeller har autonoma system för landning och kollisionsavkänning som förenklar manövreringen. Ofta finns också automatisk hovring, vilket innebär att drönaren kan stå stilla på samma plats i luften utan kontinuerlig input från användaren.

Drönaren innebär många nya möjligheter och är ett perfekt verktyg för fotografen som vill ta bilder från luften. Flygfoto har visserligen varit möjligt länge, men har då varit mycket kostsamt. Det finns många  olika modeller av drönare för både hobbyisten och den professionella fotografen. De flesta modellerna har visuell feedback vid flygning, så att man inte behöver ha drönaren inom synhåll för att ha kontroll över farkosten. Man kan då se vad kameran ser genom en display i kontrollen eller genom programvara i surfplatta eller telefon. Några modeller kan automatiskt följa med motiv i rörelse, något som är mycket praktiskt vid filmning.

Kom ihåg att kameraövervakningslagen gäller för kamera utrustade drönare, så man behöver ansöka om tillstånd från länsstyrelsen för att filma på allmän plats.